System Edström Ann Säiner marknadsdschef System Edström

Nordbygg en affärsgenerator

När bilinredaren System Edström ställde ut på Nordbygg 2018 ledde det till många bra möten och flera nya affärer. Så det är inte förvånande att företaget beslutat ställa ut även 2020. De som inte haft kontakt med företaget på något år kan se fram emot mycket nytt, på flera plan.

Företaget System Edström är specialist på skräddarsydda inredningar för hantverkarbilar, med en marknad som sträcker sig över hela Europa. Sedan två år tillbaka är Ann Säiner marknadsdschef på företaget.

– När jag började här ingick i mitt uppdrag att modernisera marknadsföringen vilket bland annat omfattade en översyn av vårt mässdeltagande, berättar hon.

Tydlig mässtrategi
Det har lett till en mycket medveten strategi där enbart russinen i mässkakan plockas. Varje mässa följs också upp ordentligt så att vi kan mäta resultatet, säger Ann Säiner.

– Vi kan få ut mycket av att vara med på mindre och nischade event tillsammans med till exempel bilhandlare. Men stormässan Nordbygg är jätteviktig. Där når vi ut brett på ett sätt som inte är möjligt någon annanstans, säger Ann Säiner.

Merparten av System Edströms kunder finns inom hantverkarledet och bland fastighetsskötare. Dom finns på Nordbygg men där finns även kunder från branscher som Ann Säiner och hennes kollegor träffar mer sällan. Och det är många av dom som har behov av anpassade och smarta bilinredningar.

Affärsgenerator

När System Edström ställde ut på Nordbygg 2018 var inriktningen att visa upp bredden. Från inredning av den lilla pickupen till möjligheterna med en stor bil.

Det gick väldigt bra, konstaterar Ann Säiner. Det blev många bra möten med slutkunder och även flera affärer. Fortfarande görs affärer som kan härledas till Nordbygg.

Mot den bakgrunden är det självklart att System Edström deltar på Nordbygg nästa år, menar Ann Säiner. Med sig till montern har de mycket som kommer att vara nytt för de som inte varit i kontakt med bilinredaren på en tid. Bland annat ett helt nytt tillbehörssortiment som maximerar inredningslösningarna.

– Och för att ge våra besökare den bästa servicen kommer vi att bemanna oss ordentligt, säger Ann Säiner.

Det är förövrigt ett tips från henne till andra utställare. Att ha gott om människor för att kunna dela på ansvaret och vara på topp mässans alla dagar.