Svenska Fönster om Nordbygg

Svenska Fönster med varumärkena SP Fönster och Traryd Fönster tog våren 2018 med sig Hälsingeskogen till Stockholm och Nordbygg och skapade mässans mest vilsamma monter med grönska, porlande vatten och fågelsång.

– Ja, vi ville sätta vår huvudråvara i centrum genom att skapa en oas på mässan med fokus på hållbarhet och miljön. Det fungerade fantastiskt bra. Montern och vårt erbjudande fick stort genomslag och positiv uppmärksamhet, säger Joakim Skoglund, marknads- och kommunikationschef.

Samtal i det gröna
I skogsbacken samlades kunder och partners och Joakim konstaterar nöjt att mässdeltagandet blev mycket lyckat.

– Vi fick ett par positiva dagar med många riktigt bra möten. Det är glädjande att kunna konstatera den tydliga framtidsanda som präglar branschen, med ett tydligt fokus på hållbarhet i byggandet och spännande digitala hjälpmedel, konstaterar Joakim Skoglund.

Glas är glas men också mer än så. Det sker mycket utveckling inom området och även om inget är utlovat kan besökare räkna med att något av det som nu ligger på ritbordet kommer att presenteras på mässan 2020. Eller hur Joakim? Nej, han vill inte närmare gå in på det men lovar att Svenska Fönster ska återkomma till Nordbygg 2020, med en ny monter som utvecklats på ett eller annat sätt.

– Vi vill vara på Nordbygg eftersom det är en mycket välfungerande mötesplats där hela branschen träffas under några dagar. Det ger förutsättningar för positiva möten och bra dialoger som man kan ta med sig in i det fortsatta arbetet.

______________

Artiklar

Fortifikationsverket botaniserar

”Nordbygg är en positiv del i vår och branschens utveckling”

DePalma Workwear återvänder

Toppbetyg av besökarna

Ökat internationellt intresse

Fler kvinnor och beslutsfattare