Säkra ventilationslösningar på agendan 2022

Svensk Ventilation och deras medlemmar är inbitna utställare på Nordbygg och hade precis som alla andra sett fram emot årets mässa.

– Det tråkigaste är att inte få del av alla nyheter. Och även att inte få träffas fysiskt för att utbyta tankar och idéer med andra. Men vi håller andan uppe och ser fram emot 2022, säger Britta Permats, vd för Svensk Ventilation.  


Förberedelserna för Nordbygg 2022 är redan i full gång. 

– Vi har en arbetsgrupp som heter “Arbetsgrupp Nordbygg” som vi ständigt håller aktuell. Efter årsskiftet kommer vi sätta igång på riktigt och planera inför 2022, berättar Britta. 
På Nordbygg 2022 kommer Svensk Ventilation att välkomna alla mässans besökare till en stor inneklimatarena. Tillsammans med sina medlemsföretag kommer de att erbjuda ett fullspäckat program samt visa upp smarta lösningar för ett bättre inomhusklimat.

– Det kommer även att bli mycket om säkra ventilationslösningar i samband med coronasmittan och vikten av bra luftflöden i trånga (eller slutna) utrymmen. Något som självklart blivit ytterst aktuellt på grund av pandemin.

Rekommendationer för minskad risk
Förutsatt att vi håller avstånd så kan även ventilation med normenliga uteluftsflöden
minska risken att smittas av coronaviruset menar Britta. Några av Svensk Ventilations rekommendationer gällande ventilation under coronapandemin är: 

  • Upprätthåll effektiv ventilation och säkerställ luftflödena.
  • Stäng av eventuell återluft, så att all tilluft om möjligt består av uteluft.
  • Kör ventilationen i kontinuerlig drift. Alternativt kör igång ventilationen två timmar före och fortsätt köra två timmar efter vistelseperioden.
  • Kontrollera att aggregaten är injusterade med rätt tryckbalans och att service är utförd enligt tillverkarens anvisningar, se REHVA:s Technology Specific Guidance.
  • Byt filter som vanligt, alltså när kalendern eller övervakningssystemet indikerar att det är dags. Följ god generell praxis vid filterbyten, alltså se till att personalen använder de vanliga skyddsåtgärderna: heltäckande kläder, handskar, andningsmask och skyddsglasögon. Lägg det gamla filtret i en plastpåse och försegla den.

  

  www.svenskventilation.se