Svalson

Trogen utställare planerar för Nordbygg 2022

Glasföretaget Svalson ställer ut i både Tyskland och USA men håller Nordbygg som den främsta mässan. 

– Vi prioriterar Nordbygg. Det är den absolut viktigaste mässan för oss, säger Maud Spencer vd för Svalson som utvecklar innovativa glaslösningar för både företags- och privatmarknaden. 

Sedan Nordbyggmässans första år har Svalson deltagit som utställare och Maud Spencer har själv varit med de senaste 20. 

– Jag är med före öppning och bygger vår monter och kvar efteråt för att riva den, säger Maud. Och hon gläds stort åt att få bygga monter igen 2022, efter en annorlunda tid då det mesta begränsats av corona.  


Nordbygg för produktutveckling 

Med basen i Piteå har Svalson långt till många kunder. Inte minst därför har Nordbygg en avgörande betydelse. 

– Möjligheten att samlat kunna träffa hela spektrat av kunder, branschkollegor och hantverkare är helt avgörande och så viktig att vi ser till att alla våra säljare får komma till Stockholm, säger Maud. 

Historiskt har Nordbygg haft en mycket konkret betydelse i Svalson.  

– Det var för ungefär 20 år sedan när vi ställde ut receptionsluckor. Några besökare blev mycket intresserade av produkten. Det visade sig vara Stockholmsmässan som ville ha en 25 meter lång höj- och sänkbar glasvägg till restaurangen. Det ledde till ett samarbete som i hög grad bidrog till vår utveckling, minns Maud Spencer. 


Pandemin tvingar fram nytänk 

Även året med corona har lett till utveckling för Svalson. 

– Det som pandemin gjort det än tydligare för oss är att vi har möjlighet att hjälpa till att hitta sätt att lösa våra kunders problem, menar Maud Spencer. Minnet av pandemin kommer att leva kvar och att vi tvingas att ändra byggandet. Det blir en möjlighet för oss där vi får tänka nytt och hitta flexibla lösningar. Vi ska inte behöva isolera oss. 

Erfarenheterna har bidragit till några av de lösningar Svalson planerar att visa på Nordbygg 2022. Till dessa hör nya konstruktioner för receptioner med snyggt designande produkter för ökad säkerhet ur ett smittspridnings- men också ett allmänt säkerhetsperspektiv. 

För konsumentmarknaden har Svalson en helt ny produkt. Ett eldrivet fönster där den övre delen kan sänkas. Det är tänkt att exempelvis kunna ersätta den klassiska franska balkongen. 
 
– Konstruktionen har samma klassningar som ett vanligt fönster och vi ser att potentialen är mycket stor. Avsikten var att visa upp det på Nordbygg nu i vår men det får alltså vänta ytterligare ett år, konstaterar Maud Spencer.