Elin Olsson, statssekreterare

Nordbygg Talks: Energieffektiviseringsstödet till flerbostadshus

Just nu är förslaget om nytt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus ute på remiss. Stödet ska bidra till fler energieffektiviseringsåtgärder och är ett steg i riktning för den gröna återhämtning som regeringen presenterat. Följ med i samtalet när Lotta Bångens från Energieffektiviseringsföretagen möter statssekreterare Elin Olsson i Nordbygg Talks.

Under förra mandatperioden infördes ett renoverings- och energieffektiviseringsstöd riktat till byggnader med hyresbostäder i socioekonomiskt utsatta områden. Stödet innefattade en del utmaningar och intresset visade sig vara relativt svagt vilket gjorde att stödet avvecklades. I stället föreslås nu ett nytt stöd, efter en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Förslaget till förordning är nu ute på remiss fram till den 24 maj.

– Vi har verkligen tagit till oss av de synpunkter och lärdomar det tidigare stödet resulterade i och gjort vårt yttersta för att det pågående stödet ska gå bredare och vara sökbart för många fler fastighetsägare, berättar Elin Olsson, statssekreterare hos
Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi.

Det nya stödet planeras att ges för merkostnader som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus. Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen, EEF, är positiv till det nya förslaget men anser att ambitionsnivå möjligtvis är för låg.

Vi ser stödet som ett startskott i energieffektiviseringspolitiken vilket är något vi saknat i många år. Dock tror vi att fler kan nå betydligt längre. Risken med en lägre ambitionsnivå är att man gör de relativt enkla åtgärderna vilket gör att den större effektiviseringen, som vi behöver i samhället, blir mycket svårare att uppnå när vi väl har plockat ”russinen”, förklarar Lotta Bångens, vd på EEF.

Elin bemötte de tveksamheter som finns inom branschen gällande stödet.

–  Vi vill att stödet ska vara enkelt och att tröskeln ska vara relativt låg så att fler vågar börja arbeta med detta, svarade Elin Olsson.

Hör hela samtalet mellan Lotta Bångens och Elin Olsson om det nya energieffektiviseringsstödet genom att registrera dig kostnadsfritt på
www.nordbyggtalks.se/registrering. Nordbygg Talks är ett digitalt forum där vi bjuder på insikter, kunskap och inspiration i väntan på att vi kan ses på Nordbygg 2022.