Mer för fler

2018 lyckades Nordbygg bli relevant även för företag utanför byggbranschen. Nyckeln var en satsning på innovation och lanseringen av samhällsbyggnadssektorns innovationsplattform Nordic Contech. Konceptet är en plattform för innovativ utveckling av samhällsbyggnadssektorn. Bakom står Svensk Byggtjänst och Smart Built Environmentprojektet Bygg 4.0 där Nordbygg är en partner. Nordic ConTech deltog med egen monter, utställning och andra inslag.

Initiativet väckte ett stort intresse och det blev många möten där framsynta innovatörer, startups och finansiärer förmedlade inspirerande kunskap till samhällsbyggnadssektorns aktörer.

Ökad relevans med Nordic ConTech

Ett av många intressanta företag på plats var Philips Lighting, numera Signify, och Cisco. De presenterade ett högteknologiskt innertak som de utvecklat tillsammans. Produkten gör det enkelt att bygga upp en digital infrastruktur i en byggnad.

– Att vara med i Nordic ConTechs lansering på Nordbygg var roligt. Vi hade många åhörare som visade ett stort intresse, säger Robert Fredriksson, Signify.

Robert konstaterar att Nordbygg normalt sett inte är en plats där Philips medverkar men att Nordic ConTech gjorde mässan relevant.

Innovationsarena breddar Nordbygg

Han menar att det för en fortsatt relativt konservativ byggbransch är viktigt med inspiration från och möten med framsynta aktörer. Visst har det gått framåt men fortfarande finns de som förhåller sig tveksamma, som snarare ser risker än möjligheter med digitalisering och teknisk utveckling.

– Men det går inte att stoppa en digital utveckling. Det är lika befängt som om man försökt stoppa den industriella revolutionen, konstaterar Robert Fredriksson.

Till Nordbygg 2020 vidareutvecklas innovationsinslaget till en stor innovationsarena där Nordic ConTech återkommer som ett bärande inslag. Det kommer att göra Nordbygg intressant för företag som inte tidigare gästat mässan.