hans

Hållbarhet och energieffektivisering på Nordbyggs scener

Nordbygg besökare kommer få ta del av ett flertal scener med intressanta och aktuella program. Tre av dem är Inneklimatarenan, Energismartscenen och Nordbygg Talks Scenen där framtidsspaning, energieffektivisering och hållbarhet står i fokus.

De pågående och kommande klimatförändringarna ställer nya krav på bygg-, installations-, och fastighetsbranschen. Vad bör man tänka på ur ett hälso-, produktivitets- och energieffektivitetsperspektiv? Det kommer bland annat att diskuteras på Inneklimatarenan på Nordbygg, där Britta Permats är en av talarna.  

– Vi ser fram emot alla kunskapshungriga besökare som vill ta del av Inneklimatarenas seminarieinnehåll. Vi har ett fullmatat program som bland annat kommer att beröra hälsa, prestation och produktivitet; energieffektivt, hållbarhet och klimat; ekonomi och fastighetsvärde; säkrare ventilationslösningar, både mot smitta och brand samt styrning, övervakning och AI, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.  

Dagsaktuella ämnen på Energismartscenen 

Svensk Ventilation kommer även att delta på Energismartscenen, som varje morgon startar med ett kort seminarie som blandar god inomhusmiljö, hälsa och energieffektivitet. Sedan följer ett matnyttigt schema. 

– Efter morgonpasset kommer förmiddagarna att fokuseras på framtida fastigheter och hur man genom smart fastighetsautomation kan få till både energieffektivitet 

och bra kontroll på inomhusmiljön. Vid lunchtid kommer Boverket att tala om vad de sysslar med just nu och även kommande arbeten, säger Hans Söderström, Expert Installationsteknik - VVS på Installatörsföretagen.  

Hans har tillsammans med kollegor på Installationsföretagen format scenprogrammet för Energismart framtidsspaning. 

– Eftermiddagarna bjuder på ett omväxlande innehåll med både presentationer av viktiga projekt som bedrivits och lite om hur vi kan få till mer energieffektiva system och fastigheter. Dagarna avslutas sedan med ett pass från oss på Installatörsföretagen med en kort presentation av hjälpmedel som vi tagit fram och projekt som vi är med och driver. Samt en efterföljande dialog mellan VVS Forums chefredaktör Fredrik Karlsson och en eller flera gäster i ett för dagen aktuellt ämne, tillägger Hans Söderström.  

Nordbygg Talks presenteras live på scen 

Under året har det digitala forumet Nordbygg Talks bjudit på paneldebatter, forskarsamtal och föredrag med fokus på ett mer resurseffektivt och hållbart byggande. På mässan hittas detta koncept live på Nordbygg Talks Scenen som är fullspäckad med spännande seminarier.  

– Det finns många spännande programpunkter att se fram emot. Till exempel föredraget om samverkan för ett ökat cirkulärt byggande och redovisningen av studien om potentialen till ökad produktivitet genom industriellt byggande som LTU har gjort. Även redovisningen av rapporten Grön Logik om nyttan med energieffektivisering av det befintliga beståndet, säger Anna Ryberg Ågren, vd på Byggmaterialindustrierna.  

Hållbarhet och digitalisering är frågor som står högt på agendan hos byggmaterialföretagen vilket även är frågor som kommer genomsyra programmen på alla Nordbyggs scener. 

–  Det kommer bli spännande att ta del av föredraget om hur klimatförändringarna ställer nya krav på hur vi bygger och vad man bör tänka på ur ett hälso- produktivitets- och energieffektiviseringsperspektiv. Sen ser jag också fram emot att fysiskt få träffa företagen inom byggmaterialindustrin. Jag började min tjänst på Byggmaterialindustrierna i februari 2021, dvs mitt under pandemin. Det har därför inte blivit så många fysiska möten ännu, så det ska bli väldigt roligt att få tillfälle att träffa många på en och samma vecka, säger Anna Ryberg Ågren.