Malmö

Byggforskare vill nå branschen via Nordbygg Talks

Nationellt Renoveringscentrum förmedlar det senaste inom renoveringsforskning i ett omfattande program under Renoveringsdagen den 20 april på Nordbygg Talks.

Stora renoveringar är komplexa, investeringstunga och påverkar både vår miljö och människors vardag. Därför är det viktigt att renoveringen genomförs så bra som möjligt. Så varför inte ta den senaste forskningen på området till hjälp. 

Renoveringsdagen är ett koncept som förmedlar forskarkunskap från Nationellt Renoveringscentrum. Centret består av näringslivet tillsammans med forskare från olika universitet, högskolor och institut och har sin administration på Lunds tekniska högskola.

Renoveringscentrum, Dennis Johansson
Dennis Johansson

Förra året var dagen tänkt som ett spännande inslag på Nordbyggs stora scen men pandemin satte käppar i hjulet för det upplägget.  

– Vi har i flera år hållit Renoveringsdagen i lokaler i centrala Stockholm. Genom ett heldagsprogram på Nordbygg var tanken att vi skulle nå ut till många fler inom byggsektorn, berättar Dennis Johansson, forskare i installationsteknik vid Lunds universitet. 

Goda exempel 
Nu kommer man istället att under Nordbygg Talks bjuda på ett digitalt program som sprider kunskap om renvoveringsforskning genom goda tillämpade exempel.  

Nationellt Renoveringscentrum vill uppmuntra till att välja hållbar renovering så långt det bara är möjligt.  

– Alla renoveringar är olika. Vi kommer bland annat att presentera en arbetsmodell som kallas SIRen-processen. Om man följer den ökar förutsättningarna för bättre resultat, bättre process och bättre ekonomi, och det blir lättare att välja klimatsmarta alternativ, säger Dennis Johansson. 


Ur programmet: 
- Introduktion till Nationellt Renoveringscentrum 
- Reling: små snabba steg 
- Att välja hållbar renovering 
- Renovera rätt och lönsamt 
- Energieffektivisering i kulturhistorisk värdefulla byggnader 
- Möjliga renoveringsstrategier mot 2050 
- Samsyn vid energirenovering: Fokus på hyresgästen 
- Tur och retur i arkitektur och kultur vid energieffektiv renovering 
- Varsam renovering av miljonprogramshus 
- Nöjda hyresgäster och låg energianvändning med ny ventilation i miljonprogramshus 
- Blir inomhusmiljön bättre av att energirenovera? 
 
Nordbygg Talks är ett nytt digitalt forum som arrangeras 20–23 april av Nordbygg med partners. Vårt syfte är att i ett framåtlutat perspektiv förmedla kunskap, inspiration och insikter. Allt med bäring på ett mer resurseffektivt och hållbart byggande. 


Andra artiklar i ämnet
”En språngbräda mot Nordbygg 2022 – full av branschkunskap”