Hus vid vatten

Plannja säkerställer i god tid

Location, location, location. Bostadsmäklarens mantra gäller även för byggplåttillverkaren Plannja. Med många års erfarenhet av Nordbygg vet man att placeringen i mässhallen är viktig. Ann-Katrin Ahlbäck, Marketing Manager Scandinavia på Plannja, slog därför till tidigt med bokningen av monterplats för sin Nordbyggsatsning 2020.

– Vi vill försäkra oss om en bra monterplats. Nordbygg är en viktig mässa som vi lägger mycket tid och energi på att planera och genomföra, säger Ann-Katrin Ahlbäck. Där strävar vi framför allt efter att visa upp oss, våra produkter och få till många riktigt bra möten och givande samtal.

Det betyder att monterns placering är viktig, att den syns tydligt från alla håll och att den är stor nog för att visa produkter men också kunna inrymma en lugn plats för kundmöten.

Mötesplats och testbädd
Den samlade bedömningen som Plannjas säljkåren gjorde efter senaste mässan var att den väl nådde förväntningarna.  Mässan har genom åren även visat sig vara en utmärkt plats att låta nya produkter möta presumtiva kunder. Mer än en gång har dessa produkter fått tummen upp av marknaden därefter införlivats i Plannjas produktportfölj.

Eftersom erfarenheterna av Nordbygg 2018 är så goda har Ann-Katrin beslutat att återanvända stora delar av monterkonceptet och delar av de inslag som visade sig framgångsrika, till exempel de mycket välbesökta after work-arrangemangen.

Hållbarhet i centrum
För Plannja liksom för branschen som helhet är hållbarhetsfrågorna centrala. Och för många kunder är det ett baskrav att produkter och material är certifierade enligt de olika systemen.

– Vi fokuserar på att förse våra takprodukter med miljövänliga beläggningar. Men hållbarheten ligger även i att de fullt ut kan återvinnas utan att tappa några av sina tekniska egenskaper, säger Ann-Katrin.

Hon pekar även på koncernmoderns SSAB uppmärksammade utvecklingsprojekt HYBRIT, där målet är fossilfri stålproduktion. Projektet bedrivs i ett samarbete med LKAB och Vattenfall. Om det blir framgångsrikt kommer det även kommer att gagna Plannja.

Detaljerna i Plannjas Nordbyggprogram är än så länge långt ifrån klara. Förberedelserna påbörjas nu med målet att montern 2020 ska innehålla något för alla.