NordicConTech

Hot eller möjlighet - Ny teknik måste övertyga som god kraft

Ett uppskattat inslag på Nordbygg 2018 var den avdelning där teknikutvecklingen togs upp. Ambitionen var att inspirera och sprida kunskap om de möjligheter som den nya tekniken erbjuder samhällsbyggnadssektorn. En central roll hade byggbranschens, då helt nya, plattform för innovationsutveckling, Nordic ConTech. Bakom initiativet står Svensk Byggtjänst, Nordbygg samt Smart Built Environment-projektet Bygg 4.0.

När portarna för Nordbygg 2020 slår upp den 29 september ges besökarna möjlighet att bekanta sig med de senaste landvinningarna inom teknik för byggsektorn. Detta i form av en Innovationsarena späckad med spännande inslag, kunskap och inspirerande exempel.  Även denna gång intar Nordic ConTech en central plats.

– Förra gången var besökarnas nyfikenhet på Nordic ConTech och nya tekniska applikationer stor. Samtidigt uttrycket många sig skeptiskt om ny teknik. Vissa såg den rent av som ett hot, berättar Erik Kalmaru, Svensk Byggtjänst.

Det börjar hända på riktigt
Ett konkret exempel på det är den robot som visades upp på mässan och som används för att montera gipsskivor. Ryggmärgsreaktionen hos en del besökare var att se den som ett hot mot jobben, inte som ett hjälpmedel. Under den tid som gått sedan dess har dock kunskapen i branschen ökat och acceptansen och insikten om vikten av att införa ny teknik större.

– Vi kan se att saker nu börja hända på riktigt. Men det finns att jobba på. I dag är det kanske inte främst tekniken i sig som är utmaningen. Nu handlar det om att jobba för en acceptans och beteendeförändring hos de som ska använda den, menar Erik Kalmaru.

Tipping point
Just det perspektivet kommer att uppmärksammas av Nordic ConTech på Nordbygg. Bland annat med hjälp av personer från skilda discipliner. Till exempel företrädare för akademien och bemanningsföretag, berättar Erik. Men också med stöd av spännande techbolag som presenterar nya lösningar.

En del av avogheten mot den nya digitala tekniken handlar om att dagens applikationer inte upplevs vara användarvänliga och inte heller tillräckligt robusta. Det är viktiga frågor som måste adresseras för att komma vidare.

– Vi vet att någon stans i framtiden ligger den punkt, tipping point, där tillräckligt många branschaktörer kommer att växla över till att i högre utsträckning jobba med digitala modeller. Det vore bra för alla om det sker förr, snarare än senare, menar Erik Kalmaru. Men då måste vi se den nya tekniken som en problemlösare inte något som skapar problem. Det vill vi hjälpa till med. Bland annat på Nordbygg.

En annan viktig fråga är hur branschen ska kunna locka till sig begåvningarna som redan idag jobbar med digital teknik. Hur får man dem att välja samhällsbyggnadssektorn framför till exempel gamingvärlden? Den frågan måste också tas omhand.