Nordbygg Talks

”En språngbräda mot Nordbygg 2022 – full av branschkunskap”

Det är ett helt nytt digitalt koncept där vi erbjuder kortfattad och lättillgänglig kunskap gratis under temat ”Resurseffektivt och hållbart byggande”, berättar Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg.

Nästa Nordbygg går av stapeln i april 2022. Som en språngbräda mot det efterlängtade evenemanget presenterar nu Stockholmsmässan Nordbygg Talks. Den 20–23 april 2021 erbjuds ett fullmatat program med ett branschaktuellt temaprogram per dag. Den övergripande rubriken som samtliga teman pekar mot är ”Resurseffektivt och hållbart byggande”. 
 
– Nordbygg Talks är ett initiativ för en proaktiv förmedling av aktuell kunskap om och inspiration för ett resurseffektivt och hållbart byggande. Programmet är helt gratis och lättillgängligt för alla via webben. Det vill vi bjuda våra besökare och utställare på i väntan på Nordbygg 2022, säger Peter Söderberg. 
 
I Nordbygg Talks medverkar handplockade experter utifrån de valda temana. Dessa experter levererar nya insikter om de insatser som krävs och hur de ska genomföras, allt med målet att bygga mer resurseffektivt och hållbart. 
 
Bakom Nordbygg Talks står Nordbygg tillsammans med flera olika programpartners.  

Temaprogram i fyra dagar 
Under dagarna fyra, 20–23 april 2021 publiceras ett nytt temaprogam varje dag: 
Tisdag: Renoveringsdagen, Programvärd Nationellt Renoveringscentrum. 
Onsdag: Energismart byggande, Programvärd Nordbygg med partners. 
Torsdag: Ny teknik & nya affärsmodeller, Programvärd Nordbygg med partners. 
Fredag: Arkitekturdagen, Programvärdar Tidskriften Arkitektur och SISAB. 

 

Nordbygg Talks är ett nytt digitalt forum som arrangeras 20–23 april av Nordbygg med partners. Vårt syfte är att i ett framåtlutat perspektiv förmedla kunskap, inspiration och insikter. Allt med bäring på ett mer resurseffektivt och hållbart byggande. 

Övriga nyheter inför Nordbygg Talks