Nordbygg en lettisk angelägenhet

RIPO, lettisk tillverkare av balkonglösningar, har tidigare ställt ut på Nordbygg. Nu överväger man att delta nästa år och 2018 var man på plats och rekognoserade.

– Nordbygg är den största mässan i Skandinavien så man måste vara här. Det säger Betija Arente som besökte Nordbygg 2018.

Betija Arente är Export- and Marketing Manager på RIPO, lettisk tillverkare av bland annat räcken och inglasningar för balkonger.

Som ett exporterande företag, bland annat Sverige som marknad, är Nordbygg en stor möjlighet att utöka den svenska kundbasen, menar hon och tillägger att det kan bli så att de kommer att delta som utställare 2020.

Men att bara går runt som besökare än inspirerande.

– Det är jätteroligt att här träffa på befintliga kunder som redan känner oss men naturligtvis även att prata med dom som ännu inte har köpt av oss, säger Betija Arente.