NorDan

NorDan lyfter fram 3D-print på Nordbygg

För ett år sedan såg fönster- och dörrtillverkaren NorDan fram emot att ställa ut på Nordbygg. Mycket möda hade lagts på planeringen och det tänkta temat för montern var hållbarhet. Självklart var därför besvikelsen stor när mässan ställdes in på grund av pandemin.

– Nu satsar vi framåt istället och siktar in oss på Nordbygg 2022 och det kan mycket väl bli så att vi även denna gång lyfter fram hållbarhet som ett tema, säger Andréas Dahl marknadschef NorDan AB.  

3D-resan ska fortsätta 
För NorDan är hållbarhet en grundbult i verksamheten och med en tydlig strategi som även omfattar digitalisering. Att ha kontroll över vad som kommer in och vad som lämnar företagets fabriker är en självklarhet, liksom att använda förnybar energi. Därför satsas det på bland annat solcellsanläggningar på företagets tio produktionsplatser. Först ut är de tre vid fabrikerna i Sverige. Dessa är redan i drift. Även företagskulturen ska genomsyras av hållbarhetstanken och man är hållbarhetspartner till Rädda Barnen i Sverige. Så om temat hållbarhet blir central i NorDans monter Nordbygg 2022 är det ingen skräll. Mycket planering återstår dock men idéer för innehållet finns naturligtvis redan.  

– I vår bransch är vi pionjärer inom 3D-printing och har fått ta emot prestigefulla priser för våra 3D-printade fönster och dörrar i biokomposit. Den resan ska fortsätta så jag räknar med att vi kan presentera något nytt på Nordbygg, säger Andréas Dahl.   

Och någon oro för att lida brist på produkter att visa finns inte menar han. Det händer så mycket inom området.  

– Vi har sex produktserier som alla har sina olika egenskaper. Och glas, som har sin givna plats i våra produkter, är en föränderlig produkt så nog kommer det att finnas något spännande att visa.   

Relationsskapande och professionell 
Vad som är helt klart är att Nordbyggmässan är efterlängtad. Och väl på plats är det allt överskuggande målet för Andréas Dahl och hans kollegor att exponera företaget, erbjudandet och att skapa relationer. NorDan-gruppen har en vision ”perfekt samspel” och strävan är att etablera och upprätthålla goda relationer med alla intressenter. Och med en sådan ambition är Nordbygg viktig.  

– Vi har varit med flera gånger tidigare och uppskattar den goda mixen av besökare. Här går man från att prata med hantverkare till att diskutera med de hetaste arkitektkontoren. Det är också roligt att kunna konstatera att Nordbygg utvecklats och blivit allt mer professionell, menar Andréas Dahl. 

Det gångna året, präglad av pandemin, har påverkat negativt men även positivt menar Andréas som berättar att man har haft fullt upp och inte märkt av någon nedgång. En positiv effekt internt har en forcering av det digitala omställningsarbetet varit. Att ha tvingats dra ner på de personliga kontakterna, till exempel att inte kunnat träffas på Nordbygg har däremot varit tråkigt.  

– Men jag tycker nog att framtiden ser ljus ut. Vi är starka på nybyggnation och det mest pekar på att både den såväl som renoveringsbehovet kommer att fortsätta, avslutar Andréas Dahl.