Nordbygg Talks: Luft för lärande

Nästa generation spenderar stor del av sin tid i skolan, en miljö där kunskap och lärande präglar dagen. För att ge barn och ungdomar den bästa möjliga framtid är ett bra inomhusklimat en förutsättning. Niklas Dalgrip, driftchef på SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, och Britta Permats, vd för Svensk Ventilation, deltar i det senaste Nordbygg Talks där temat är Luft för lärande.

intervju med Niklas Dalgrip och Britta Permats

Ett bra inomhusklimat är en förutsättning för god hälsa och har stor betydelse för en fungerande skolmiljö. Dålig ventilation påverkar inlärningen negativt genom bland annat koncentrationssvårigheter, trötthet och huvudvärk. Med rätt temperatur och luftkvalitet i klassrummet kan eleverna nå bättre resultat.

– Det finns ett tydligt samband mellan ventilation och prestation. En äldre forskning från Danmark visar att prestationsförmågan ökar om luftflödena i skolan går upp. Det visade sig även att prestationen gällande matematik och läsförståelse gick ner när man hade en lufttillförsel lägre än 6–7 liter per sekund och person. Om man skulle fördubbla ventilationsflöden, som redan är låga, kan man öka prestationen med 14,5 procent, berättar Britta Permats, vd för Svensk Ventilation.

Ventilationen i skolor spelar därmed en viktig roll för barns inlärningsförmåga.

– Vår framtid finns i våra lokaler och vi måste värna om det. För vår del gäller det att mäta alla faktorer som indikerar på god luft och säkerställa en inomhusmiljö som ger bra lärande. Skolelever ska kunna fokusera på sin undervisning utan att behöva lägga tankarna på om det exempelvis är för kallt eller luktar konstigt, säger Niklas Dalgrip, driftchef på SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.

Ny teknik underlättar god luft

Generellt handlar god luft om att minska halten föroreningar som är skadliga för vår hälsa och se till att vi inte har någon besvärande luft. För att säkerställa bra ventilation finns en rad olika faktorer att tänka på, menar Britta Permats.

– Det gäller att till exempel ha lågemitterade byggnadsmaterial, garantera att det är fuktsäkert och att det inte är för hög radonhalt samt ha rätt ventilationsflöden. Koldioxidhalten ska exempelvis inte överstiga 1000 ppm över en längre period eftersom det är en indikator på att ventilationen inte är tillräckligt bra. Om koldioxidhalten går upp för högt följer ofta andra föroreningar med, säger Britta Permats.

För att underlätta god ventilation krävs det ny teknik och innovationer. Sensorteknik är något som SISAB utvecklat och arbetat med de senaste åren.

– För att vi ska säkerställa ett bra inomhusklimat gäller det att vi underhåller de befintliga fastigheterna och använder oss av ny teknik. Sensortekniken har gett oss helt nya förutsättningar att säkerställa att vi gör rätt. Att mäta är att veta och sensortekniken möjliggör det på helt annat sätt än vad som tidigare var genomförbart, säger Niklas Dalgrip.


Hör hela samtalet mellan Britta Permats och Niklas Dalgrip på Nordbygg Talks

Nordbygg Talks är ett digitalt forum där vi bjuder på insikter, kunskap och inspiration i väntan på att vi kan ses på Nordbygg 2022.