kvinnllig nätverksträff den 29 september på Nordbygg

ByggSandra bjuder in till kvinnlig nätverksträff på Nordbygg

2020-01-28

När Nordbygg genomfördes 2018 kom den bristande jämställdheten i branschen att prägla mässan. Den tändande gnistan var #metoo som briserat halvåret innan. Två år senare är frågan fortsatt högt på agendan. Därmed kommer även Nordbygg 2020 att innehålla programpunkter som syftar till att främja en jämställd byggsektor. Ett sådant inslag är en kvinnlig Nätverksträff som äger rum onsdag 22 april.

Syftet med Nätverksträffen är att skapa en plattform där kvinnor i byggbranschen kan känna gemenskap och dela erfarenheter, tips och råd. Alla branschens kvinnor är välkomna oavsett position.

ByggSandra på heltid

Initiativtagare är Sandra Mobaraki, känd som instagramprofilen ByggSandra. 19 år gammal började hon arbeta på ByggMax och har sedan dess jobbat på flera olika positioner inom bygghandeln. Längs vägen har hon engagerat sig allt mer i jämställdhetsfrågor inom byggbranschen och i maj 2019 tog hon steget att bli ”ByggSandra” på heltid.

Nätverksträfffarna har blivit en viktig del i hennes arbete. Hittills har det blivit sex träffar, i Malmö, Göteborg och Stockholm, med upp till som mest 190 deltagare. Nordbyggträffen blir den sjunde och hittills största.

Stöd att hantera motgångar
ByggSandra menar att det behövs många fler kvinnor i Byggbranschen för att klara kompetensförsörjningen framöver. Men då måste branschen bli mer inkluderande och göra upp med machokulturen, som ju även många män lider av.

– Vi har redan kommit ganska långt, men vi kan inte stanna här. Vi behöver göra mer och välkomnar nya idéer och perspektiv, säger hon.

Exempel på frågeställningar som kommer upp på träffarna är hur nya arbetsroller kan skapas, nya initiativ för att lyfta upp kvinnliga förebilder, och hur man ska hantera motgångar och utmaningar. Fokus ligger på att skapa dialog och utbyte av erfarenheter, så att varje person som deltar ska komma ett steg längre i att nå sitt mål och sina drömmar.

Nätverksträffen på Nordbygg sponsras av Cramo.
cramo