Chris Barbalis

Snacka mer kundnytta och mindre teknik

2020-02-05

Tekniska installationer utgör en allt större del av en fastighets värde, eller kostnad. Ju mer avancerade funktioner desto större andel tekniska installationer. Och precis som inom alla andra områden sker en ständig utveckling. På Nordbygg kan de senaste och mest avancerade produkterna och lösningarna inom ventilationsområdet betraktas och diskuteras.

En nestor inom ventilationsområdet är Roland Jonsson, projektledare på WSP, Med omkring 45 år i branschen har han sett – och provat det mesta – inom ventilation som sett dagens ljus sedan 1970-talet. På Nordbygg 2020 kommer han att hålla ett föredrag i Svensk Ventilations monter om hur det går att med en ventilationslösning undvika legionella i tappvatten.

BeBo startskott för bra ventilationsaggregat

Roland Jonsson menar att ett avgörande steg inom ventilationsutvecklingen togs för drygt tio år sedan, inom ramen för Energimyndighetens initiativ BeBo, med ett projekt för fläktsystem för flerbostadshus. Det ledde till en teknikupphandling som blev startskottet för bra ventilationsaggregat. En utveckling som sedan dess resulterat i allt effektivare fläktar och värmeväxlare. 

– Grunden för dagens effektiva ventilation är de så kallad FFTX-systemen. Det innebär mekanisk frånluft, filtrerad tilluft och energiåtervinning genom värmeväxling, berättar Roland Jonsson. Idag har vi även geoFTX (tidigare benämnt HSB FTX) där systemet kombineras med värmen eller kylan i marken för uppvärmning alternativt kylning av luften. Skönt klimat inne året runt.

För ökad effektivitet, luftkvalitet och energibesparing kopplas ventilationen idag till sensorer för närvaroövervakning och styrning av CO² halt, temperatur, luftfuktighet med mera. Här kommer fortsatt utveckling att ske bland annat med stöd av AI.

I nästa steg arbetar konstruktörerna för att åstadkomma så låga tryckfall i systemen som möjligt för bästa möjliga transport av luft in och ut ur lokalerna samt fördelning av den friska luften.   

Kundnyttan som kom bort

Basen för bra system kräver bra produkter, duktiga konstruktörer, montörer samt styr- och reglertekniker. Men Roland Jonsson menar att ett större fokus behöver läggas på ett helt annat perspektiv.  
 
– Kundnyttan är helt central men den kommer oftast bort i diskussionerna som tenderar att mer handla om tekniken, menar Roland Jonsson. Primärt är kanske inte att okritiskt följa beställningen utan att sträva efter ett system som levererar bästa möjliga resultat. För beställaren, för boende och förvaltningen.

Med ett ökat kundfokus följer med nödvändighet krav på en bättre kommunikation mellan beställare, tillverkare, konstruktörer och montörer.  

– Alla har sin roll men med bättre samarbete kan också resultatet och kundnyttan förbättras, hävdar Roland. Allt handlar inte om digital kommunikation utan helt enkelt att man pratar med varandra. Målet måste ju vara att en hyresgäst ska utbrista ”oj vad frisk det känns här inne”.

Nordbygg är en fackmässa där du måste registrera dig för att få din fribiljett.