Kieback & Peter

Tysk automationsspecialist i partnerjakt på Nordbygg

Tyska specialisten inom byggautomation, Kieback & Peter grundades 1927 och är idag etablerat i femtiotalet länder. I Sverige startades verksamheten 1999 inom ramen för Hassel Control som fyra år senare genomförde namnbyte till Kieback & Peter AB. Tidigt blev man utställare på Nordbygg och 2022 byggs montern upp för sjunde mässan i följd.

Med fler än 6 600 artiklar, egen utveckling och tillverkning är Kieback & Peter ett fullserviceföretag som helt kan täcka efterfrågan inom byggnadsautomation. 

Sverige ses som en viktig marknad. Inte minst då vi här är nyfikna och intresserade av att tidigt använd den senaste teknologin. 

– I Sverige vågar man prova nya saker och det gör Nordbygg till en bra mässa. Faktiskt den enda i Norden för oss som vill visa upp ny teknologi. Det säger Petri Kauppinen, företagets tekniska chef i Sverige. 

Prestigeuppdrag 
Bland Kieback & Peters svenska kunder finns Sisab skolfastigheter i Stockholm. De använder företagets AI teknologi med trådlösa givare för att styra elvärme i befintliga äldre förskolor där det inte skulle vara lönsamt att ansluta till fjärrvärmenätet. 

– Det är ett prestigeuppdrag som började med ett pilotprojekt 2017. Idag har vi omkring 2 000 AI-givare installerade i hundratalet förskolor. Det är en smidig ekonomiskt fördelaktig lösning som sparar energi, säger Petri Kauppinen. 

Gynnsam utveckling 

Vid tidigare Nordbyggdeltagande har Kieback & Peters mål varit att visa produkter och lösningar för framför allt större fastighetsägare och stora projekt. Till 2022 har man ett nytt huvudspår. 

– Vi har haft en gynnsam utveckling och varje gång vi släppt något nytt har det ofta lett till många uppdrag. Det betyder att vi har förutsättningar att växa men för det behöver vi partners. Därför är vårt nästa mål att upprätta ett återförsäljarnät i Sverige. Och det hoppas vi att Nordbygg kan bidra med, menar Petri Kauppinen. 

Nytt, smart och enkelt 
Utöver att etablera kontakt med presumtiva partners och fastighetsägare har produkter och lösningar sin givna plats på Nordbygg. På listan finns bland annat AI kombinationstemperaturgivare för trådlös kontroll och styrning av befintlig elvärme och undercentralsstyrningar. Smarta BUS produkter liksom multiställdon. Till exempel för att koppla upp cirkulationspumpen och temperaturgivarna direkt till ställdonet. Fördelarna är mindre miljöpåverkan, billigare och ett enklare sätt att modernisera utan att behöva välja bort funktioner. Petri tror även vännerna i Tyskland kan komma att ha något i bakfickan för visning i montern. 

– Våra kunder har ett fokus och det är att spara energi och att göra det smart utan att hyresgästen påverkas negativt. Dessutom finns krav på att verkligen kunna påvisa att det blir energibesparingar. Det här har vi sett en längre tid och det är något som kommer att fortsätta många år till, konstaterar Petri Kauppinen.