Intervju med Sandra Mobaraki

Jämställdhet en fortsatt viktig fråga

Moderatorn för nätverksträffen Sandra Mobaraki är känd som Sveriges första bygginspiratör och under namnet Byggsandra. Sandra är starkt engagerad i jämställdhetsfrågan inom byggbranschen och jobbar för att skapa en mer inkluderande bransch. Inför uppstarten av Nordbyggs nätverksträff så passade vi på att ställa några frågor till Sandra.

– 2020 påverkades inte byggbranschen nämnvärt ekonomiskt men under 2021 blev företagen mer reserverade och försiktiga med vad man prioriterade och investerade i och för min del och min verksamhet har det gått fortsatt bra eftersom jag redan 2020 ställde om till digitala event. 

Ett nytt digitalt initiativ som Sandra och Byggföretagen lanserade i år var Årets byggkvinna som uppmärksammade kvinnliga förebilder som bidragit till en mer jämställd byggbransch. Vinnaren blev Emmalena Andersson, plåtslagare och byggchef

– Vi fick ett riktigt bra gensvar med över 266 nomineringar och 1200 som röstade på sin favorit. Det vi kan se är att jämställdhetsfrågan är mer på tapeten. Man är mer engagerad i frågan idag.

Sandra menar vidare att det är positivt att jämställdhetsfrågan lyfts inom byggbranschen men att det nu behövs göras en förflyttning från att bara prata om frågan till att faktiskt agera konkret.  

– Det är dags att gå från att prata om jämställdhet till att börja agera jämställt med budget, med prioriteringar, med resurser, med mål.

Det är viktigt att byggbranschen håller sig relevant för framtidens kompetensförsörjning. Sandra förklarar att start-up, tech-företag och investerare från andra branscher börjar blicka mot samhällsbyggnadssektorn och ser stora potential. Och för att attrahera dessa är det viktigt att vara jämställd.

Nätverksträffen på Nordbygg

Upplägget på nätverksträffen behåller sin huvudsakliga planering inför 2020 med skillnaden att 2022 spelar vi in träffen så det bli tillgängligt för både de kvinnor som inte kan delta på Nordbygg och till männen som är intresserade. 

– De ska också få en dos av inspiration och kunna följa diskussioner och dialoger som branschkollegor har och få en insyn i andras arbeten och perspektiv. 

Det kommer också att bli andra talare till 2022s nätverksträff eftersom under pandemin har nya frågor kommit upp på agendan. 

– Våra liv, syn och perspektiv har förändrats. Det har även branschen och samhället. Då är det naturligt att vi fokuserar på nya områden, som digitalisering eller social hållbarhet.  

Fram till träffen den 28 april 2022 kommer vi succesivt att avslöja vilka talarna blir, berättar Sandra.  

Avslutningsvis bad vi Sandra att ge några argument varför du inte ska missa Nordbyggs nätverksträff

– Det har inte funnits ett sådant här forum tidigare, vi bryter mark på Nordbygg. Vi ger kvinnorna i branschen bättre förutsättningar för att bygga affärsrelationer och skapa långvariga samarbeten. Och det vill man inte missa, eller hur?

 

Arrangör:

nordbyggbyggsandra

Sponsor:
cramo