Amsetrdan, Netherland, Adrien Olichon

Nordbyggs internationella dragningskraft ökar

2020-02-19

Sverige och Norden är en intressant exportmarknad för många europeiska företag. Därmed har Nordbygg kommit att bli en allt viktigare mässa för internationella utställare med produkter och tjänster för byggsektorn. Detsamma gäller besökarna som i en allt högre omfattning reser in från länder utanför Sverige.

I år är antalet internationella utställare på Nordbygg närmare 200. En ökning med drygt 130 procent jämfört med 2018. Det betyder att en av fem utställare har en annan hemmamarknad än Sverige. Även antalet utländska besökare har fördubblats sedan 2014.  

– Att öka Nordbyggs internationella attraktionskraft är en medveten satsning och vi är glada att kunna konstatera att det uppenbarligen fungerar, säger Peter Söderberg, projektchef Nordbygg.

Annelie Bäck-Heuser är Nordbyggs representant i Tyskland. Hon menar att en av Nordbyggs framgångsfaktorer är att många där ser mässan som ett kondensat av ISH och BAU. Lika hög kvalitet men mer överskådlig.

Fler nationsmontrar i år
Ett av de internationellt inslagen på Nordbygg är de nationella samlingsmontrarna. I år är de fler än någonsin tidigare och sex till antalet: Bayern, Estland, Nederländerna, Lettland, Tjeckien och Österrike. Bakom dessa står en handelsorganisation från respektive land, eller region. Här upplåts plats till företag som önskar inleda affärsrelationer med Sverige och Norden.

För Lettland, som deltagit tidigare, är Nordbygg en möjlighet man inte kan avstå.

– Sverige står för 40 procent av vår totala export så det säger sig själv att vi måste vara här och visa upp oss, säger Kaspars Abiks på Investment and Development Agency of Latvia. Vårt fokus för Nordbygg är att synliggöra lettiska företag inom träsektorn, fönstertillverkare och liknande.

Premiär för Nederländerna
Ny nationsutställare på Nordbygg är Nederländerna. Bakom satsningen står ambassaden i Stockholm. Ambitionen är att medverka till att skapa förutsättningar för en ökad export av nederländska byggrelaterade produkter och tjänster till Sverige och Norden.

Nederländernas ambassadör i Sverige Ines Coppoolse ser att det finns många affärsmöjligheter för nederländska företag i Sverige och övriga Norden.  
– Nordbygg blir därför viktig för ett exportland som Nederländerna, inte minst då den fått en mer internationell prägel, säger hon.

Tiotalet innovativa utställare
Målet med deltagandet, förklarar Ines Coppoolse, är att våra nederländska företagen ska få tillfälle att presentera sig och den nytta de kan erbjuda den svenska byggsektorn. Men även att etablera relationer och partnerskap med svenska aktörer. Vi har inte något krav att det ska leda till regelrätta affärer.

– Får vi till många möten och lyckas synliggöra det som Nederländerna kan bidra med då kommer jag att vara nöjd, säger Ines.

I Nederländernas monter planeras för ett tiotal deltagande företag. Bland dem arkitektbyrån UN Studio som i Sverige kanske är mest känd för att de tilldelades uppdraget att rita den tidigare planerade linbanan i Göteborg. IT-företaget ThinkProject som har en mjukvara för att administrera stora byggprojekt. Allego som har laddlösningar för elfordon som integreras i fastigheten. BrickBurgers ett byggmaterialföretag och Construqt, en start-up i samarbete med KTH som utvecklat ett IT-stöd för val av byggmaterial.

Nordbygg är en fackmässa där du måste registrera dig för att få din fribiljett.