hoppet

Hoppet för fossilfritt byggande


Lokalförvaltningen inom Göteborgs stad är navet för det undersökande hållbarhetsprojektet Hoppet. Namnet kommer av den fossilfria förskola, Hoppet, som inom ramen för projektet ska byggas på Hisingen i Göteborg. Arbetet blir därmed tydligt verklighetsförankrat snarare än ett akademiskt. Det mer långsiktiga målet är att trycka på för en omställning till ett hållbart samhällsbyggande.

Nordbyggnytt träffade delar av Hoppets projektgrupp för ett samtal på Nordbygg 2018

– Det pratas mycket om hållbart och fossilfritt byggande men det här är ett konkret projekt, säger Nina Jacobsson Stålheim, på Göteborgs stad Energi och Miljö och fram till hösten 2018 projektledare för Hoppet.

Stor andel fossilbelastade material
Efter en årslång utredningsfas fick projektet sitt externa startskott på Nordbygg i april 2018.

Arbetsmetoden är konkret och går ut på att pröva sig fram med olika processer och material för att så småningom komma fram till en optimal lösning. Att ha en tydlig uppgift, det vill säga bygget av förskolan gör det ytterst realistiskt.

Det konkreta arbetet inleddes med en genomgång av faktiska material som finns i en förskola.

– Vi kom fram till att det handlar om drygt 200, varav fler än 150 har en fossil råvara och därmed ger ett negativt klimatavrtyck, berättar Nina Jacobsson Stålheim.

Nordbygg en informationsplattform
Målet är naturligtvis att alla byggmaterial på sikt ska ersättas med fossilfria.
Det är ett långsiktigt arbete som kräver nära samarbeten med leverantörer, fristående experter, entreprenörer och innovatörer. Därför såg man Nordbygg som platsen att vara på.

– Här finns många av dom som vi vill nå och vi kan konstatera att mässan har varit extremt bra för oss, säger Nina. Vi har kunnat sprida ordet, som är ett av våra mål, och många har även sökt upp oss för att få veta mer.

Hon räknar in många bra möten, både spontana och bokade. De allra flesta med rätt personer. Dessutom genomfördes en välbesökt workshop på Materialbiblioteket.

Gediget genomslag
Ett år senare, våren 2019, gläder man sig åt genomslaget hos materialleverantörerna.

– Vi noterar ett stort intresse hos leverantörer, inte minst hos de som ligger långt framme i sin materialutveckling men ännu inte kommit ut på marknaden, säger byggprojektledaren Anders Hall, Lokalförvaltningen Göteborg stad.

Ett exempel är diskussioner med mineralullsleverantörer som står i begrepp att ställa om tillverkningen utifrån hållbarhet.

Projektet har också kommit att bli känt i andra landsändar genom kontakt, inledningsvis på regional nivå, med stora byggherrar som HSB och Riksbyggen. Kunskap sprids även med workshops, nu närmast ett med Malmö kommun, där fokus ligger på ett ökat miljöfokus hos beställare.

Fler projekt i kö
Det konkreta bygget av förskolan har också avancerat.

– Vi är nu i slutfasen av upphandling av samverkansentreprenörer och arbetet med att söka projektörer har inletts. Byggstarten är planerad till kvartal fyra 2019, säger Anders Hall.

Men det tar inte slut där. En andra förskola är planerad liksom ett tredje pilotprojekt.

– Med de här konkreta uppdragen kan vi på ett bra sätt sprida kunskap om fossilfritt byggande till de kommunala bostadsbolagen. Samtidigt bidrar det även till att utveckla hur vi ska kravställa i alla andra projekt, säger Anders Hall.