Fristads

Världens första miljödeklarerade klädkollektion på Nordbygg 2022

Den första miljödeklarerade klädkollektion i världen kommer presenteras på Nordbygg i april. Bakom kollektionen står Fristads som är en av mässans trognaste utställare. Inför 2022 står siktet riktat på hållbarhet och i montern presenteras bland annat de senaste nyheterna ur Fristads Green – High Visibility Green, produkter där hela tillverkningskedjan kännetecknas av miljömedvetenhet och innovation för att lämna minsta möjliga klimatavtryck.

Fristads återvänder till Nordbygg i vår och har laddat upp med nya spännande produkter med fokus på hållbarhet och miljö. Deras Fristads Green kollektion är världens första miljödeklarerade klädkollektion och lanserades första gången 2019. Sedan dess har de hunnit lansera tre kollektioner för hantverk, industri och ytterplagg.  Den fjärde kommer efter årsskiftet.  

– År 2018 fick vi ett uppdrag från ledningen att titta på hur vi kan göra mer miljövänliga produkter. Vi började undersöka hur man mäter samt hur marknaden såg ut. Då såg vi EPD:er, miljövarudeklarationer, som används mycket inom bygg men inte varit applicerbart på textilier. Vår produktavdelning tog kontakt med RISE och tillsammans utvecklade vi modellen för hur man kan applicera EPD:er på kläder, berättar Sofia Wackling, marketing manager på Fristads Sverige.  

Genom en miljövarudeklaration mäter man ett plaggs totala inverkan på miljön, från produktion till färdig produkt.  

– Vi tittar på allt från fibrer, mängden material, färgningsprocessen till hur mycket vatten eller el det går åt i produktionen och samtliga transportvägar. Allt sammanställs i en rapport som är tredjepartsgranskad där man kan se hur mycket vattenavtryck eller koldioxidekvivalenter man sparat genom att välja ett klädesplagg ut Fristads Green-kollektionen jämfört med ett vanligt producerat plagg i samma kategori, förklarar Sofia. 

Ta leed på hållbarhet

Fristads har satsat stort på deras hållbarhetsarbete de senaste åren och strävar åt att bli sedda som det mest hållbara företaget inom branschen. 

– Vi försöker verkligen ta lead inom hållbarhet och målet med Fristads Green att vi ska fortsätta arbetet och utveckla mer hållbara produkter inom alla segment. Oavsett vilken yrkeskategori du tillhör ska du kunna välja hållbara plagg. För oss är det viktigt att plaggen fyller samma funktion och är lika bra som vanliga plagg. Det ska inte finnas någon ursäkt att välja det hållbara alternativet, säger Sofia. 

Fristads har varit utställare på Nordbygg sedan lång tid tillbaka och från det att mässan sist arrangerades har det hänt mycket inom bolaget. När Nordbygg går av stapeln i vår kommer Fristads monter ha hållbarhet i fokus och nyheter inom Fristads Green kommer att presenteras.

– Vi planerade ju redan inför mässan 2020 så nu ser vi verkligen fram emot den här typen av tillställningar. Det är en möjlighet att både träffa branschen och våra kunder men även titta på trender och se vad andra har på gång, avslutar Sofia Wackling.