Framtidssäkra effektbehovet i din fastighet

Få kunskap om, och förståelse för strategiska beslut kring energi, effekt och egen energiproduktion. Passa på att ta del av early-bird erbjudande - få 400kr i rabatt. Välkommen till Framtidsspaning Fastighetsenergi den 22 oktober!

Lärorikt och värdeskapande
Dagen kommer att  lära och inspirera till lönsamma insatser som framtidssäkrar fastighetens effektbehov och samtidigt ger en positiv inverkan på driftnettot.

Inspirerande och konkret
Du som deltagare får med dig konkreta tips, idéer och erfarenheter som direkt kan omsättas i din egna fastighetsbestånd samt en god inblick i den teknikutveckling och möjligheter som står för dörren. Parallellt med konferensen arrangeras en utställning med företag som erbjuder tjänster eller produkter som har bäring på byggnadsintegrerad energiproduktion och energisystem.

Viktigt och nyttigt
Viktigt är också att få ta del av de regelverk som gäller eller kan komma gälla kring ämnet. Du möter en nyskapad branscharena med huvudinriktning fastighetsdrift och värdeskapande förvaltning med bäring på teknik i framkant, miljöaspekter och driftsekonomi/driftsnetto. En framtidssäkrad fastighetsdrift och förvaltning helt enkelt.

After word´s
När talarna pratat klart och panelen summerat dagen ges ett unikt tillfälle att få en egen pratstund med dessa experter. Vi avslutar dagen med ett gemensamt mingel där du på plats ges möjlighet att boka 15 minuter egen tid med våra experter. Ta också gärna tillfället i akt att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter med andra mötesdeltagare eller varför inte ställa kluriga frågor till våra teknikvärdar.

 

Mer om Framtidsspaning Fastighetsenergi hitta du här »