folk på mässan med citat Foto: Bosse Lind

Fler kvinnor och beslutsfattare

930 utställare och 250 öppna seminarier lockade 48 000 besökare under fyra dagar. Det är facit när Nordbygg 2018 summeras i en besökarundersökning.

Den stora besökardagen på Nordbygg var i år liksom tidigare år torsdagen. Då lockades drygt 16 000 besökare till mässhallarna på Stockholmsmässan i Älvsjö. En trend för i år är att andelen kvinnor ökat från 16 procent för två år sedan till 20 procent i år.

– Då är det glädjande att vi kan ligga i framkant och ha 20 procent kvinnor här när branschgenomsnittet ligger på 15 procent, säger Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg.

– Det ligger i linje med den ökade uppmärksamhet vi givit jämställdhetsfrågor på Nordbygg med aktiviteter som ”Stoppa machokulturen” och ”Jämnt på jobbet”

Fler beslutsfattare

En annan trend är att allt fler besökare tillhör gruppen beslutsfattare. 21 procent av besökarna uppger att deras ord är helt avgörande vid inköp, jämfört med för två år sedan då 15 procent angav att de hade ett avgörande köpinflytande.

– För utställarna betyder det att de kontakter de knyter här verkligen är de som har ett tungt ord med i laget när inköpen ska göras, säger Peter Söderberg.

Nyheter drar mest

Två av tre besökare kommer till Nordbygg för att ta del av nyheter. Nära hälften av besökarna ser mässan som en chans att få allt samlat under ett tak, de uppskattar möjligheten att få en överblick över branschen. Och naturligtvis är många här för att knyta nya kontakter och träffa befintliga kontakter i branschen. 43 procent av de tillfrågade besökarna hade när de fick frågan redan knutit nya kontakter eller räknade med att göra det under mässan.

– Mycket nyheter, mässans storlek, utställarkvaliteten och det stora utbudet är styrkan i Nordbygg, det är ingen som kan matcha det, säger Peter Söderberg.