bemsiq på Nordbygg

Nordbygg för verklig affärsnytta

Med sex varumärken, härbärgerade hos fyra fristående bolag, är teknikkoncernen Bemsiq en tung aktör inom området fastighetsautomation. På Nordbygg 2020 ska gruppen visa hur man kan hjälpa fastighetsbranschen till effektiva lösningar för ökad energioptimering.

– Baserat på en bred portfölj av produkter och tjänster kan Bemsiq, tillsammans med våra främsta kunder, integratörerna, erbjuda framkantslösningar inom området ”smarta fastigheter”, säger Mikael Johnsson Albrektsson, VD Bemsiq.

Omfattande produktportfölj

Bemsiqs ambition är att fortsätta bygga en omfattande portfölj inom området ”smarta fastigheter”. Det blir möjligt med den bredd som Bemsiq erbjuder i form av produkter och tjänster för styrning, övervakning, kommunikation och visualisering av fastigheters energianvändning. Den snabba teknikutveckling som nu råder i marknaden skapar dessutom möjlighet för nya innovativa lösningar.

– Ett bra exempel är vår tjänst Ecopilot, en intelligent cloudbaserad motor för energioptimering av fastigheter i realtid. Tjänsten är implementerad i hundratals fastigheter med dokumenterat mycket gott resultat, säger Mikael Johnsson Albrektsson.

Nordbygg ett lackmustest

Vi ser Nordbygg som den naturliga platsen för oss att visa upp vårt erbjudande för hela den nordiska marknaden. Men Nordbygg är också som ett lackmustest som visar var marknaden befinner sig och vart den är på väg, menar Mikael Johnsson Albrektsson.

– Det ökar relevansen för mässan och gör den extra intressant för oss som har stort fokus på att nätverka med våra kunder och kollegor.

Erfarenheterna från senaste Nordbygg gav mersmak. Den erbjöd oerhört bra möjligheter att blicka in i framtiden, inte minst vad gäller den digitala utvecklingen. 2018 var också första gången hela gruppen ställde ut gemensamt på Nordbygg. Helt naturligt, eftersom alla koncernens bolag har produkter som gränsar till varandra och som vänder sig till samma marknad med primärkunden, integratörerna, i centrum.

Nyheter utlovas

– Vårt utställningskoncept 2020 kommer att vara detsamma som senast med en tyngdpunkt på makrotrender som ”smarta städer” men även på trådlösa teknologier och cloudbaserad mjukvara och vad dessa lösningar kan ge möjligheter till inom fastighetsautomation, säger Mikael Johnsson Albrektsson.

Kommer besökarna att få bekanta sig med några nyheter från Bemsiq?

– Bemsiq är en aktör som ligger i framkant, och det vill vi visa, så jovisst, vi kommer garanterat att lansera nyheter på Nordbygg 2020, lovar Mikael Johnsson Albrektsson.