arrangörsgrupp

Nordbyggs arrangörsgrupp planerar fullmatat program – stort fokus på hållbarhet

Längtan efter att möta branschfolk igen är stor och på Nordbygg i april får vi äntligen chans till det. Alla mässans besökare och utställare kan förvänta sig ett fullspäckat scenprogram som mässan tagit fram i nära samarbete med arrangörsgruppen.

Nordbyggs arrangörsgrupp ansvarar för att innehållet på Nordbygg ska vara så aktuellt och relevant som möjligt för såväl utställare som besökare. Arrangörsgruppen består av Byggmaterialindustrierna, Energi- och miljötekniska föreningen, Glasbranschföreningen, Svensk Byggtjänst, Svensk Ventilation samt VVS Fabrikanterna. 

En av de som sitter med i arrangörsgruppen är Melinda Lemke, projektledare glas- och metall för glasbranschföreningen. 

– Vi märker att det inom glasbranschen finns en stor längtan efter att mötas igen. Det finns också behov av att uppdatera sig på nyheter och kunskap. Mycket har hänt sedan sist och byggbranschen genomgår just nu en enorm förändring. Idag är det en självklarhet att prata om produkternas klimatavtryck och möjligheten till återbruk och återvinning, det var det inte senast mässan hölls 2018, säger hon.  

Klimatrelaterade frågor 

Det fysiska mötet värderas högt bland Nordbyggs besökare efter år av inställda mässor. På Nordbygg 2022 bjuds det på spännande möten och ett flertal scener med intressanta och aktuella program. 

– Förväntningarna är höga bland våra medlemmar och de ser verkligen fram emot att äntligen få möjlighet att åter träffa installatörer, VVS konsuler och fastighetsägare ”på riktigt”. Det som fortsatt engagerar är energioptimerade lösningar men även intresset för luftkvalitet som har ökat i och med pandemin. Även säker och energieffektiv ventilation engagerar många av våra medlemmar, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.  

Det råder stort fokus avseende hållbarhet och klimatrelaterade frågor inom branschen, vilket bland annat kommer att diskuterats på Inneklimatarenan och Energismartscenen på mässan. 

– Jag tror att Nordbygg kommer att bli en bra mötesplats där aktörer kan inhämta intressanta föredrag, men även visa upp sina produkter och lösningar för att vi ska kunna klara en hållbar omställning. Våra medlemsföretag har en viktig roll i denna omställning och Nordbygg är en bra arena att visa hur vi kan bidra. Jag tror även att Energismartscenen kommer locka många besökare, där många av våra medlemmar kommer att berätta om sina innovationer, säger Jonny Hellman, vd på VVS-Fabrikanterna, som är en del av Nordbyggs arrangörsgrupp.  

Kravställan för hållbarhet 

Svensk Byggtjänst bjuder på två teman i sina föredrag på Nordbygg Talks: hållbarhet och upphandling. 

– Vi har nyligen lanserat det digitala verktyget AMA Funktion som underlättar för alla som handlar upp totalentreprenader. Det underlättar för den som vill ställa krav på till exempel innovation, klimatpåverkan eller sociala faktorer i sin upphandling. Hållbarhet och kravställan på densamma kommer bara att bli viktigare för byggsektorn framöver, och därmed även för Svensk Byggtjänst, säger Kajsa Hessel, vd på Svensk Byggtjänst.  

På mässan kommer även Stora Inneklimatpriset att delas ut. Ett pris som tilldelas ett företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta. 

– EMTF står bakom Stora Inneklimatpriset tillsammans med tre andra organisationer. Luftbehandling på olika sätt är mycket viktigt så utdelningen av priset till vinnaren blir högintressant för branschen. Dessutom har vi genom vår tekniktidning Energi & Miljö ett segment i vår monter som vi kallar Café VVS där vi ska intervjua branschföreträdare. Vi har också nyligen bytt logotyp för föreningen så den kommer vi att presentera i montern och på andra sätt, avslutar Jaana Petherbielke, vd på Energi-och Miljötekniska Föreningen/EMTF Förlag AB.