machokulturen

Fem år med Stoppa Machokulturen, vad gör vi nu?

2020-05-15

Byggbranschen har svårt att övertyga kvinnor att välja utbildningar inom branschen och de som kommer ut i byggarbetslivet stannar inte alltid kvar på grund av machokultur och hård jargong.

2015 bestämde sig Byggcheferna för att i samarbete med Byggnads och driva Stoppa Machokulturen-kampanjen. Var står branschen när det gäller jämställdhet fem år senare? Har branschen förändrats? Det har nu Byggcheferna tagit reda på i en ny rapport.

Rapporten bygger på en Novusundersökning (Byggchefsbarometern 2019), som har besvarats av 1 771 chefer inom samhällsbyggnad. Den handlar om den konkreta effekten av de senaste årens kamp mot machokultur.

En slutsats är att kvinnliga chefer uppfattar arbetsklimatet som betydligt sämre än vad deras manliga kolleger gör. Till exempel anser 20 procent av kvinnorna att det förekommit sexuella trakasserier på deras arbetsplats det senaste året – att jämföra med 8 procent bland männen.

(byggcheferna.se, 2020-05-12)

Läs mer på Byggchefernas webbsida »