innovation

Nordbygg 2022 med allt från jämställdhet till innovation

Som Nordens främsta mässa för samhällsbyggnadssektorns alla aktörer satsar Nordbygg på ett innehållsmässigt brett spektrum av områden. Hela det planerade innehållet och upplägget följer med till höstens upplaga av Nordbygg.

Jämställdhet, det internationella perspektivet, innovationer och arkitektur är områden som får en framträdande plats på Nordbygg.
Redan på Nordbygg 2018, som genomfördes i svallvågorna efter Metoo, låg stort fokus på bristande jämställdhet i byggbranschen. Många utmaningar finns kvar och Nordbygg är en lika viktig som central plats för att driva utveckling framåt.  Bland annat görs det med stöd av instagramprofilen ByggSandra, Sandra Mobaraki, som på Nordbygg bjuder in till kvinnlig nätverksträff.

Innovationsarena och start-ups
Även innovation gavs omfattande plats på Nordbygg 2018 och produktutveckling har alltid varit central för mässan. Därför är det självklart att området ges rejält utrymme i år, med ett innovationsarena där besökarna möter ett stort antal aktiviteter. Bland dem Nordic ConTech och spännande start-ups som erbjuder branschen nya lösningar, samt den stora offentliga beställaren SISAB som kommunicerar nya tekniska lösningar, bl a inom AI.

Allt fler ser nyttan med Nordbygg

Nordbyggs attraktionskraft ökar internationellt vilket blir synligt för besökarna med fler nationsmontrar på plats. Bland dem Nederländerna som deltar för första gången och med målet att ge landets export till Sverige och Norden en skjuts.

Arkitektfokus
Även arkitektkåren börjar se nyttan med att besöka Nordbygg.
–Jag blev slagen av hur effektivt använd tid det var att gå runt på Nordbygg och titta på nya material, en riktig ögonöppnare faktiskt. Orden är Johannes Carlström, grundare av Note Design Studio, efter sitt första Nordbyggbesök 2018.

Bland årets aktiviteter som han kan notera i sin kalender i höst är Arkitekturdagen som bjuder in alla byggsektorns aktörer till en dag med kunskapsöverföring, diskussioner och inspiration. I år ligger fokus på pedagogiska miljöer.