tjej_nibe Bosse Lind

”Jämnt på jobbet” tar konceptet från mässan till arenan

Konceptet ”Jämnt på jobbet” presenterades i april på Nordbygg 2018 och kom i ett nästa steg till Samhällsbyggararenan i Almedalen i somras.

Bakom ”Jämnt på jobbet” står Svensk Byggtjänst i samverkan med Nordbygg och ytterligare ett 20-tal ledande aktörer inom samhällsbyggnad.

– Syftet med projektet är att samla branschen för att konkret ta tag i och motverka den sexism och ojämställdhet som finns i vår sektor. Att problemen faktiskt finns och är allvarliga har framgått tydligt via #metoo-rörelsen och byggbranschens egen uppföljning #sistaspikenikistan, säger Urban Månsson VD på Svensk Byggtjänst.

Nav för jämställdhet

Svensk Byggtjänst har med ”Jämnt på jobbet” tagit på sig rollen att vara ett nav då det gäller att samla och sprida information och kunskap om jämställdhet i branschen. Och inte minst lyfta goda exempel på hur det går att skapa konkreta förbättringar.

Dialog med bransch och samhälle
På Nordbygg fokuserade man på dialog inom byggsektorn och med andra branscher i näringsliv och samhälle.

På Samhällsbyggararenan vidgades perspektivet till hur byggsektorn och näringslivet kan samverka med staten och politiken. Och hur politikerna kan skapa bättre förutsättningar för jämställdhet inom arbetslivet och byggsektorn i synnerhet.

– Det är mycket positivt att både Nordbygg och Samhällsbyggararenan blir plattformar för denna satsning. Det visar hur mässan och arenan tillsammans skapar en stark helhet för att kommunicera med både branschen och politikerna, säger Peter Söderberg projektchef för Nordbygg och Samhällsbyggararenan.