”En praktisk helhetslösning”

Spårvagnsstäderna var i Almedalen för att driva debatt kring finansiering och hur det ska bli lättare att bygga fler spårvägar i svenska städer.

– Vi fastnade för Samhällsbyggararenan som är en praktisk lösning för oss som har en liten organisation, säger Hans Cruse, kanslichef på Spårvagnsstäderna.

Spårvagnsstäderna är en förening vars medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter samt associerade från samhällsbyggarbranschen.
.
Finansiera stora projekt
I Almedalen ville man lyfta frågan kring finansiering av nya stora kollektivtrafikprojekt. Planen var att få med partirepresentanter som ger sin syn på frågan.

– Spårvägsprojekt kräver en del investeringar i byggskedet. I samband med valet vill vi därför lyfta upp hur partierna ser på framtida möjligheter för finansiering, berättar Hans Cruse.

Dessutom vill Spårvagnsstäderna gärna diskutera viktiga frågor för sina medlemmar så som exempelvis krångliga bygg- och godkännandeprocesser, regelverket för spårvägstrafik generellt och hur de kan bygga säkra spårvägsnät samtidigt som de är estetiskt tilltalande.

Viktigt delta i samtal
Tidigare erfarenheter från Almedalen visar att det är viktigt att delta i samtalen och framförallt att nätverka för att nå föreningens mål – att det ska bli lättare att bygga spårväg.

– Vi valde Samhällsbyggararenan dels för att det var väldigt smidigt för oss som inte har så mycket personal att få mycket av det praktiska jobbet fixat. Men också för att vi hoppas nå nya partners och kontakter som kan främja föreningens mål - så vi ser fram emot att få nätverka lite utanför den sfär vi brukar befinna oss i, avslutar Hans Cruse.