Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Praktikfall: FTX skapar möjligheter vid ROT med radon. Med Björn Schenholm och Einar Matsson

Hitta oss på kartan

Uppgradering av ventilationssystemet i befintlig miljonprograms fastighet från F- System till FTX med behovsstyrning.

I denna presentation avhandlar vi utmaningarna med FTX-konverteringen i befintlig fastighet, möjligheter och fördelar med behovsstyrning i bostäder, energibesparingspotential och driftserfarenheter från Fastighetsägaren samt intryck från boende efter ombyggnad..

Talare: Thomas Oltnäs, Svensk Ventilation

Inneklimatscenen - A36:32