Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Nyttan och möjligheterna med OVK. Med Kurt Ingeberg

Hitta oss på kartan

Nyttan av en bra genomförd OVK är både för byggnadsägaren och de som nyttjar byggnaderna. En väl genomförd OVK ger bra möjlighet för byggnadsägaren att ha koll både på teknik och ekonomi samt ger förutsättning för nöjda nyttjare av byggnaden samtidigt som den bidrar till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God Byggd miljö.

Talare: Kurt Ingeberg, Funktionskontrollanterna

Inneklimatscenen - A36:32