Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Ny filterstandard ISO 16890 med Anders Flyckt

Hitta oss på kartan

Under 2018 blir det stora förändringar för alla som specificerar, köper och hanterar ventilationsluftfilter. Den gamla teststandarden EN 779 med filterklasserna G4, M5, F7 osv upphör att gälla. Istället ska vi använda den globala teststandarden ISO 16890, som klassar luftfilter på ett helt annat sätt. Filtren mäts och klassas separat för partiklar i olika storleksfraktioner, och en sifferbeteckning visar hur stor andel av partiklarna som filtret avskiljer.

Talare: Anders Flyckt, Svensk Ventilation

Inneklimatscenen - A36:32