Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Luftkvalitet och hälsa med Anders Flyckt

Hitta oss på kartan

Människor tillbringar huvuddelen, upp till nittio procent, av sina liv inomhus. Därför har god luftkvalité stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa. Hur ser luften ut som vi lever i och vilka partiklar och gaser finns där egentligen? Hur renar vi luften och vilken betydelse har ventilationsfilter för bra luftkvalitet och innemiljö?

Talare: Anders Flyckt, Svensk Ventilation

Inneklimatscenen - A36:32