Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

INSTÄLLD! Klarar man en 30% energibesparing med enbart FTX? Med Roland Jonsson

Hitta oss på kartan

Det finns en utredning som har på förslag att ge investeringsstöd till FTX. Kravet kan bli att man måste uppnå 30 % energiminskning. Stödet kan bli högre men då gäller 50 % energibesparing med bland annat FTX men hur når man dit?

Talare: Roland Jonsson, WSP

Inneklimatscenen - A36:32