Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Fältmetoder för mätning av luftflöden med Carl Welinder,

Hitta oss på kartan

Fältmetoder för mätning av luftflöden som har kommit på svenska som SS-EN 16211:2015. Standarden behandlar hur man mäter luftflöden på plats i byggnader, och ersätter gamla Formas T9:2007 Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer.

Talare: Carl Welinder, Svensk Ventilation

Inneklimatscenen - A36:32