Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

eBVD - Byggvarudeklarationens syfte är spårbarhet och långsiktig hantering med Anna Jarnehammar och Anneli Kouthoofd

Hitta oss på kartan

eBVD 1.0 är en branschstandard med information om byggmaterials miljöegenskaper. Digitalisering och snabb åtkomst är viktiga parametrar för byggmaterialbranschen och det hållbara samhällsbyggandet. eBVD-systemet möjliggör för företagen att lämna och hämta information om byggprodukter på ett ställe. Lika viktigt är att informationen om byggmaterialprodukterna hanteras så att den gynnar spårbarhet, god funktion och miljöprestanda.

Talare: Anna Jarnehammar, IVL och Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna.

Inneklimatscenen - A36:32