Risker för fastigheter i ett förändrat klimat

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Jessica Lovell

 

Fastighetsbranschen står inför ökade skaderisker på byggnader i och med de pågående Klimatförändringarna. SMHI berättar om framtida klimatscenarier, omfattningen av riskerna och vad fastighetsägare kan tänka på vad gäller befintliga fastighetsbestånd och vid nyetablering för att klimatsäkra fastigheterna.

 

Nordbyggs Talks Scen