Rätt renovering för ett hållbart samhälle – Del 1

Hitta oss på kartan
Välkommen till Renoveringsdagen 2022 med Nationellt Renoveringscentrum, Dennis Johansson, LTH

Blixtföredrag
o Ulla Janson, LTH, På väg mot en cirkulär byggindustri
o Madeleine Nobs, LTH, Skapa värde mellan husen
o Paula Femenias, Chalmers, Hur påverkas hyresgästerna av olika typer av renovering?
o Tor Broström, Campus Gotland, Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
• Paneldebatt
• Forskarsamtal vid scenen.

UllaMadeleinePaulaTor

Nordbyggs Talks Scen