Grön Logik – Det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att nå klimatmålen

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Ola Månsson, vd på installatösföretagen &Agneta Persson, Anthesis

Samtidigt som krisrapporterna om klimatet haglar och EU fokuserar på Energy efficicency first, så har svenska beslutsfattares fokus på energieffektivisering varit lågt. Nu visar en studie av konsultbolaget Anthesis att energieffektiviserande åtgärder i svenska byggnader kan bespara samhället över 800 miljarder kronor fram till år 2045. Genom att öka energieffektiviseringen försvinner en betydande del av behovet av utökad elproduktion för klimatomställningen i industrin och transportsektorn. Energieffektivis

Nordbyggs Talks Scen