Är industriellt byggande i trä lösningen på byggindustrins produktivitetsutmaning? Möt träbyggnadsindustrin och ta del av svaret.

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Susanne Rudenstam mfl

30 % högre produktivitet, och 3,3 månaders kortare byggtid. De resultaten visar en ny studie av den industriella träbyggsektorn gjord av Luleå Tekniska Universitet (LTU). Den traditionella byggindustrin har under lång tid haft svag produktivitetsutveckling. Samtidigt finns en delsektor som skiljer sig markant, den industriella träbyggindustrin. Den stora drivkraften är klimatfrågan, men branschens styrka ligger i den förnyelse av byggindustrin som det industriella byggandet innebär.

Nordbyggs Talks Scen