Om fastighetsägares sex stora utmaningar

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Jörgen Söderlund & Erika Björnesparr

Ökade förväntningar från hyresgäster, omfattande myndighetskrav samt omvärldens intresse för klimat- och omvärldsfrågor - fastighetsägare står inför både utmaningar och möjligheter. För att fortsatt öka värdet på fastigheterna behövs investeringar i nya tankesätt, ny teknik och nya lösningar. Vi har djupintervjuat fastighetschefer, tekniska chefer och chefer för fastighetsbolag för att få syn på de största utmaningarna i branschen. Välkommen att ta del av resultatet!

Energismartscen