Nya tekniker för VVC

Find us on the map

Lecturer: Tove Jensen


Energianvändning för tappvarmvatten får en allt större del i byggnaders energiprestanda i takt med att klimatskalen och de tekniska installationerna blir mer energieffektiva, och ett antal studier har utförts för att påvisa brister i många VVC-systems utformning. Studier över vilka alternativ som finns för den som vill utforma ett energieffektivt VVC-system har dock saknats, varför Aktea Energy på uppdrag av BeBo har anförtrotts med att utreda ej konventionella VVC-system. Förstudien kartlägger och beräknar ca sju ej konventionella VVC-system i ett typhus, och jämför det sedan med konventionella system.

This seminar will be held in Swedish

Energismartscen