En klassresa i Teknisk Isolering

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Johan Sjölund

Isoleringsfirmornas förening har tagit fram en Branschstandard för Teknisk Isolering utgåva 1.01. En branschstandard som ska underlätta för hela bygg -och främst VVS-branschen att göra rätt gällande teknisk isolering, vilket i sin tur kommer att leda till mer hållbara och klimatsmartare byggnader. Standarden ska vara ett hjälpmedel både för beställare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer

Energismartscen