Vikten av god injustering av luftflöden

Find us on the map

Lecturer: Bengt Bergqvist, Bengt Bergqvist Energianalys AB

I den nyutkomna skriften ”Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem” beskrivs utförligt hur injusteringsarbetet ska förberedas, utföras och dokumenteras så att rätt luftkvalitet uppnås till lägsta energibehov. I dagens täta byggnader måste system med såväl frånluftsfläkt som tilluftsfläkt, FTX-system injusteras i ”tryckneutralt tillstånd, dvs med fönster på glänt. Annars kommer tilluftsflödet att påverkas av frånluftsflödet och tvärtom.

 

This seminar will be held in Swedish.

Inneklimatarenan