Ventilationens verkningsgrad – luftutbyteseffektivitet och ventilationsindex

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Petter Lundgren, Svensk Ventilation

Luftutbyteseffektivitet och exv ventilationsindex är begrepp som nästan försvunnit från vår vardag. Vi går igenom vad ventilationens effektivitet på rumsnivå är och hur man mäter den. Vilken praktiskt nytta har man av den och hur skall den användas i projekten är också frågor som vi tar upp.


Inneklimatarenan