Uppgraderad ventilation i flerbostadshus från självdrag till FTX – inomhusmiljö och ekonomi

Find us on the map

Lecturer: Ulf Axelsson, Svensk Ventilation och beställare/förvaltare

När Eklöf Fastighets AB beslöt att renovera Mesen i Norrköping valde man att ta ett rejält kliv i teknik. De tidigare självdragsventilerade tvåvåningshusen har numer fläktstyrd till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning, något som har medfört stora förbättringar för både inneklimat, energianvändning och ekonomi.

This seminar will be held in Swedish.

Inneklimatarenan