Luften - vårt viktigaste livsmedel

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Anders Hedström, IAQ Sweden AB

Luftens innehåll är vårt viktigaste livsmedel och vi andas 15 kg varje dag. Nu när post Covid råder så har vi förstått att luftens renhet är livets viktigaste essens. CO2 beskriver människors närvaro i inomhusmiljön och vi bidrar tyvärr med 1 kgCO2 per dag och person. Vi måste ha ventilation som späder ut inomhusmiljön men det finns en risk att partikelhalten kan öka med ökat flöde. Med dagens sensorer som kommit fram kan vi säkerställa luftens filtrering i ventilationsanläggningar samt Lokal luftrening inomhus som ett komplement. Att mäta tex NO2 skapar ett bra komplement till CO2 och visar det osynliga hotet kommande utifrån. Trots all teknisk utveckling finns det idag inga regler och lagar som styr inomhusmiljön men forskning inom WHO har tex tagit fram ett White paper för lagstiftare och politiker som beskriver framtiden. Är det inte konstigt att vi har renare luft i serverrum än i våra sovrum? I en skolsal med 20 elever skapas det ca 8 kg CO2 per dag, vilket är en stor mängd att ventilera , men det måste tas bort. På jorden skapar vi genom processer ca 27 GigaTon CO2 per år men vi människor andas ut 2,6 GigaTon Co2 per år på jorden. Låt oss ta hand om luften vi andas på ett klokt sätt. Standards i all ära men nya regler och lagar som utgår från människans påverkan av luftens innehåll och speciellt inomhus måste fram. Det osynliga i luften blev synligt genom Covid så låt oss fortsätta se till att tala om vårt viktigaste livsmedel, Luften.

Inneklimatarenan