Installation av FTX i miljonprogramshus gav många fördelar

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Dennis Johansson, Lunds Tekniska Högskola

I flerfamiljshus som tidigare hade F och FT ventilation har FTX installerats. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt har genom mätningar och uppföljning visat på drygt 20 procent energibesparing i husen. Samtidigt upplever de boende i hus där FTX installerats att inneklimatet är bättre jämfört med de som bor i hus där ventilationen inte har uppdaterats.

Inneklimatarenan