Inneklimat - Hälsosam lönsamhet

Hitta oss på kartan

Föreläsare: Per Melander, Svensk Automation


Vårt inneklimat är en fråga om hälsa, välmående, energianvändning och produktivitet Kortfattad genomgång av hur framförallt luftkvalité (Co2, blandgas, partiklar) och luftfuktighet påverkar oss och hur vi med hjälp av automation kan övervaka, styra och påverka inneklimatet.

Inneklimatarenan