Inneklimat - Hälsosam lönsamhet

Find us on the map

Lecturer: Per Melander, Svensk Automation

Vårt inneklimat är en fråga om hälsa, välmående, energianvändning och produktivitet Kortfattad genomgång av hur framförallt luftkvalité (Co2, blandgas, partiklar) och luftfuktighet påverkar oss och hur vi med hjälp av automation kan övervaka, styra och påverka inneklimatet.

 

This seminar will be held in Swedish.


Inneklimatarenan